OBITUARY / NEKROLOG

With great regret we announce that on 30th June 2021, our long-time employee and Sales Director Ryszard Lip died.

He was an outstanding professional, understanding and righteous chief, a great friend and a good man.

He was 64 years old.

 

Z olbrzymim żalem zawiadamiamy, iż w dniu 30 czerwca 2021 roku zmarł nasz wieloletni pracownik i Dyrektor Handlowy śp. Ryszard Lip.

Był znakomitym fachowcem, wyrozumiałym i sprawiedliwym szefem, świetnym kolegą i dobrym człowiekiem.

Miał 64 lata.